Vybrat návrháře 
UMPRUM: Ateliér designu ...
UMPRUM: Ateliér designu oděvu a obuvi
Kontakt:

lr@lr-style.com


www:

web


Sociální sítě:

Popis:
Hlavní myšlenka konceptu ateliéru je zaměřena na kreativní pojetí oděvní formy. Součástí tohoto pojmu je i obuv a doplňková tvorba. Tato hlavní cesta, koncentrace na vyvíjení kreativního myšlení by měla mít v konečné formě podobu jedinečné kreace, která předchozí druh oděvu, obuvi, doplňku překročí k pojetí volného umění. Svobodomyslnost a hledačství je zaměřeno na objevování vlastních zdrojů s důrazem na osobnost studenta. Tato myšlenka podpory osobnosti a kreativního rozvoje studenta patří k nosným myšlenkám ateliéru. Vedle tohoto tvůrčího hledání s přesahem do „fashion art" nebo „fashion at the edge", je student veden ke znalosti zvládnout přenést tuto volnou tvorbu do komerčně definované konfekční formy, s přípravou na „reálný svět" českého a světového oděvního průmyslu. Student se učí, jak založit značku a jak vést firmu. Zásadou je cesta k výtečnému řemeslnému zpracování, v oblasti krejčovského i tzv. haute-couture, tedy řemeslně náročnému zpracování. Je nutné získat znalosti se současnou moderní technologií z oblasti materiálů nebo zpracování.

MBPFW events

Vstupenky  Mercedes-Benz Prague Fashion Week